آخرین خبرها


انعقاد نخستین قرارداد پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
دوشنبه 11 اسفند 1399

  نخستین قرارداد پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی منعقد شد

جمعه 08 اسفند 1399
اطلاعیه حذف و اضافه


يكشنبه 03 اسفند 1399
اصلاح انتخاب واحد


سه شنبه 28 بهمن 1399
اطلاعیه