امروز سه شنبه 12 فروردين 1399

آخرین خبرها

شنبه 09 فروردين 1399
ساعت زمین


تقویم آموزشی

17خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


13خرداد
پایان کلاسها


10خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


27اردیبهشت
حذف تکدرس ( 27 الی 31 اردیبهشت )


26بهمن
حذف و اضافه ( 26 لغایت 30 بهمن ماه )


12بهمن
شروع کلاسها


5بهمن
انتخاب واحد ( 05 لغایت 09 بهمن )