آخرین خبرها


تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه تا هفتم اسفند
شنبه 04 اسفند 1397

مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان تا 7 اس

چهارشنبه 24 بهمن 1397
نظرسنجی تغذیه


تقویم آموزشی

18خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاسها


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


4خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


28اردیبهشت
حذف تکدرس ( 28 اردیبهشت لغایت 1 خرداد )


27بهمن
حذف و اضافه ( 27 بهمن لغایت 1 اسفند )


13بهمن
شروع کلاسها


6بهمن
انتخاب واحد ( 6 بهمن لغایت 12 بهمن )