آخرین خبرها


برگزاری دوره تئوری مربیگری درجه 3با همکاری گروه علوم ورزشی وآموزشهای آزادو مجازی مرکزآموزش عالی کاشمر
دوشنبه 29 دى 1399

مدیر گروه علوم ورزشی و فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر  از برگزاری دوره تئوری مربیگری درجه 3 بانوان با همکاری گروه علوم ورزشی و آموزشهای آزاد و مجاز