امروز جمعه 9 اسفند 1398

آخرین خبرها


تغییر تاریخ برگزاری استارتاپ‌ویکند ترشیز
پنجشنبه 08 اسفند 1398

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اضطراری کنون

چهارشنبه 07 اسفند 1398
اطلاعیه (برگزاری کلاس ها)


تقویم آموزشی

17خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


13خرداد
پایان کلاسها


10خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


27اردیبهشت
حذف تکدرس ( 27 الی 31 اردیبهشت )


26بهمن
حذف و اضافه ( 26 لغایت 30 بهمن ماه )


12بهمن
شروع کلاسها


5بهمن
انتخاب واحد ( 05 لغایت 09 بهمن )