آخرین خبرها


چهارمين خبرنامه آموزش عالي
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398


چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398
بخش خصوصی موتور محرکه توسعه است


چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398
تغییر الگوی کشت در منطقه ضروری است
دوشنبه 02 ارديبهشت 1398
شعار روز زمین پاک اعلام شد


يكشنبه 01 ارديبهشت 1398
کلیپ همایش ملی توسعه پایدار


تقویم آموزشی

18خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


13خرداد
پایان کلاسها


4خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


28اردیبهشت
حذف تکدرس ( 28 اردیبهشت لغایت 1 خرداد )


27بهمن
حذف و اضافه ( 27 بهمن لغایت 1 اسفند )


13بهمن
شروع کلاسها


6بهمن
انتخاب واحد ( 6 بهمن لغایت 12 بهمن )