آخرین خبرها


اولویت های مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز برای تحقق شعار "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"
دوشنبه 30 فروردين 1400

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز اولویت های مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز برای تحقق شعار سال 1400 و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب در ایام نوروز تش