آخرین خبرها


طراحی پورتال اطلاع رسانی یکپارچه مرکز آموزش عالی کاشمر
سه شنبه 16 آذر 1395

با توجه به پیشرفت های اخیر در عرصه وب سایت های اطلاع رسانی، احترام به دانشجویان و کارکنان عزیز و نیاز دانشگاه ها به پورتال حرفه ای با ظاهری امروزی و کاربرپسند، نیاز به وب سایت بر


تقویم آموزشی

15شهریور
شروع انتخاب واحد نیم سال اول تحصیلی 95-96


27شهریور
آغاز نیم سال تحصیلی 95-96


27شهریور
شروع کلاس های نیم سال تحصیلی 95-96


10مهر
شروع حذف و اضافه نیم سال اول تحصیلی 95-96


4دی
شروع حذف تک درس نیم سال اول تحصیلی 95-96


16دی
پایان کلاس های نیم سال اول تحصیلی 95-96


18دی
شروع امتحانات نیم سال اول تحصیلی 95-96


11دی
پرینت کارت ورود به جلسه نیم سال اول تحصیلی 95-96