آخرین خبرها


اطلاعیه شهریه
شنبه 28 دى 1398


تقویم آموزشی

17خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


13خرداد
پایان کلاسها


10خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


27اردیبهشت
حذف تکدرس ( 27 الی 31 اردیبهشت )


26بهمن
حذف و اضافه ( 30 شهریور لغایت 3 مهر )


12بهمن
شروع کلاسها


5بهمن
انتخاب واحد ( 05 لغایت 09 بهمن )