امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
  دکتر لیلا عرفانیان سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 05155258801-داخلی117
رضا سعادتمند کارشناس کتابداری 05155258801-داخلی119