اطلاعیه ها


اطلاعیه انتخاب واحد

پنجشنبه 18 شهريور 1400


شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400اطلاعیه حذف و اضافه

جمعه 08 اسفند 1399


اصلاح انتخاب واحد

يكشنبه 03 اسفند 1399


اطلاعیه انتخاب واحد

سه شنبه 14 بهمن 1399

صفحه‌ها