امروز شنبه 25 فروردين 1403

گروه های آموزشی


اطلاعیه حذف و اضافه

چهارشنبه 02 اسفند 1402


شهید خوشنام

شنبه 25 آذر 1402


امور نظام وظیفه

پنجشنبه 31 شهريور 1401اطلاعیه ترم تابستان 1401

سه شنبه 07 تير 1401


اطلاعیه فارغ التحصیلان

سه شنبه 26 مرداد 1400


شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400


اصلاح انتخاب واحد

يكشنبه 03 اسفند 1399


اطلاعیه

سه شنبه 28 بهمن 1399


گروه زبان

چهارشنبه 06 بهمن 1395
گروه زبان


گروه علوم ورزشی

چهارشنبه 06 بهمن 1395


گروه علوم و مهندسی آب

چهارشنبه 06 بهمن 1395
کروه علوم و مهندسی آب


گروه کامپیوتر

چهارشنبه 06 بهمن 1395
گروه کامپیوتر مرکز آموزش عالی کاشمر