امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر امین حسینی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 05155258801 - داخلی102
صادق طیفوری کارشناس امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 05155258801 - داخلی103