امروز شنبه 25 فروردين 1403

شروع ارزیابی اساتید

ارتقائ کیفیت تدریس در پرتو ارزشیابی موثر

 

ارزشیابی اساتید به عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد.

نظر خواهی از کیفیت و شیوه آموزش اعضاء هیات علمی و مدرسان گروه های آموزشی در پایان نیمسال از روز 1 یک خرداد آغاز و تا پایان روز 12 خرداد ادامه دارد. از شما عزیزان دعوت می شود با تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید، گروه های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمائید.

 

ارزشیابی از طریق سامانه پویا (puya.kashmar.ac.ir) انجام و پاسخ ها بصورت کاملا محرمانه و نتایج بصورت فقط یک عدد برای هر درس استخراج و در شروع نیمسال بعدی به اساتید تحویل خواهد شد.

 

در ضمن عدم انجام ارزشیابی منجر به عدم نمایش نمرات امتحانات خواهد شد.

 

گروه نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی