امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر مصطفی بهرامن رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 05155258801-داخلی115
محبوبه رمضان نیا کارشناس کتابداری 05155258801-داخلی119