اطلاعیه ها


انتخابات انجمن علمی

دوشنبه 16 آبان 1401


اطلاعیه حذف و اضافه

چهارشنبه 06 مهر 1401اطلاعیه فارغ التحصیلان

سه شنبه 26 مرداد 1400


شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400اصلاح انتخاب واحد

يكشنبه 03 اسفند 1399


اطلاعیه

سه شنبه 28 بهمن 1399


اطلاعیه انتخاب واحد

سه شنبه 14 بهمن 1399