امروز شنبه 25 فروردين 1403

پنجاه ‌و سومین نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

پنجاه و سومین نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه 14 اسفند ماه 1402 با حضور دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر اردوان ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل، دکتر ابراهیم علی‌دوست مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور برگزار شد.

در این گردهمایی، گزارش سالانه فعالیت ها، تشریح المپیاد ورزش های فناورانه و تشریح شرایط اجرایی المپیاد کشوری در سال 1403 ارائه گردید و مواردی چون سهمیه دانشگاه ها در المپیاد سراسری و چالش های مدیران تربیت بدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است دکتر مهدی ناظمی مسئول تربیت بدنی و امور فوق برنامه دانشگاه دولتی کاشمر در این نشست حضور داشتند.