امروز شنبه 25 فروردين 1403

حضور دانشجویان پسر مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات دانشگاههای منطقه ۹ کشور

مرکز آموزش عالی کاشمر با یک دانشجوی شناگر و دو دانشجوی تکواندوکار در مسابقات شنای دانشجویان پسر دانشگاههای منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاههای منطقه ۹ کشور به میزبانی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ حضور داشت که در پایان در مسابقات تکواندو آقای ابوالفضل جعفرپور موفق شد در دسته ۶۸- کیلوگرم مقام سوم مسابقات را کسب نماید.

مرکز آموزش عالی کاشمر – تربیت بدنی و امور فوق برنامه