هشتم شهریور ماه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر تسلیت باد

بدون شک در تاریخ هر ملتی نشیب و فرازهای تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیین کنندۀ سرنوشت و سازندۀ فرهنگ آن ملت است خاطرات شهادت هفتاد و دو تن و شهادت دو چهرۀ صمیمی و فداکار اسلام رجائی و باهنر که در کنار یکدیگربه آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را در تاریخ انقلاب گشودند.
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"

دسته مطلب: