مقالات همایش توسعه پایدار با رویکرد چالش ها و فرصتهای سرمایه گذاری منطقه ترشیز با نام مرکز آموزش عالی کاشمر نمایه شده و قابل دانلود است

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت : مقالات نخستین همایش توسعه پایدار با رویکرد چالش ها و فرصتهای سرمایه گذاری منطقه ترشیزدر سیویلیکا با نام مرکز آموزش عالی کاشمر نمایه شده و قابل دانلود است.
دکتر هادی معماریان خلیل آباد اظهار داشت :با همت و تلاش عزیزان دبیرخانه همایش خانم ها منتظری ،شرافتی و خواجه و تلاش دبیران همایش آقایان دکتر مجیدی، دکتر عابدین پور و دکتر عاقل و همه همکاران ارجمند، مقالات همایش در سیویلیکا با نام مرکز آموزش عالی کاشمر نمایه شده و قابل دانلود است.
وی با بیان اینکه این رویداد "افتخاری دیگر برای مرکز آموزش عالی کاشمر" به شمار می رود؛ ابراز امیدواری کرد: در این همایش که در فروردین ماه امسال برگزار شد بالغ بر ۱۶۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از آن میان ۱۱۰ مقاله انتخاب و ارائه گردید.
وی با بیان این که این مرکز بتواند در زمینه باتولید علم نقش آفرینی کند؛ اظهار داشت: مرکز آموزش عالی کاشمر در مسیر توسعه و تعالی قرار دارد و سرعت بخشیدن به حرکت آن جز با همراهی همه همکاران و اساتید این مرکز امکان پذیرنیست .

دسته مطلب: