امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

سخنرانی اقای دکتر معماریان ریاست مرکز در نماز شکوهمند جمعه این هفته

شرکت ریاست، اساتید و پرسنل مرکز آموزش عالی کاشمر به همراه سایر دانشگاهیان در مراسم بزرگداشت سالروز ورود امام راحل به کشور و سخنرانی اقای دکتر معماریان ریاست مرکز در نماز شکوهمند جمعه این هفته

"امور فرهنگی _ اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر"