راه اندازی درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در پورتال دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند در جهت تسریع در امورات دانشجویان محترم منوی درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در پرتال دانشجویی راه اندازی گردید. دانشجویان محترم باید درخواست خود را در پرتال ثبت نمایند و ضمن تماس با دانشگاه گواهی خود را بصورت مجازی دریافت نمایند. در مواردی که گواهی های اشتغال به تحصیل مخصوص آقایان نیاز به عکس الصاق عکس فیزیکی داشته باشد گواهی از طریق پست ارسال خواهد شد.