دیدار ریاست مرکز و هیات همراه با فرماندار محترم شهرستان

جناب آقای دکتر امین حسینی سرپرست محترم مرکزآموزش عالی کاشمر به همراه مدیران و اعضای محترم هیات علمی با فرماندارمحترم شهرستان کاشمر دیدار داشتند.

مهندس امیر صراف دایی فرماندار محترم شهرستان کاشمر در دیدار با سرپرست و مدیران مرکز آموزش عالی کاشمر اظهار نمودند فرهنگ اصل و مبنای هر کشوری می باشد.

مهندس صراف بر نقش آموزش عالی در ایجاد و پویایی این نوع دانشگاه جهت مهارت آموزی و ایجاد شغل دانشجویان فعلی تاکید نمودند.

اگر در راستای نیل به این نوع دانشگاه ابتدا مدارس کسب و کار و سپس کلینیک کسب و کار در کنار فضای علمی ایجاد نمودید انسان برجسته ای خواهید بود.

ایجاد شورای هماهنگی آموزش عالی را از مسئولیت های دیگر مرکز آموزش عالی کاشمر به شمار آوردند.

و در انتها همکاری و همراهی مسئولین شهرستان رو جهت اعتلای آموزش عالی ابراز نمودند.