حضور معاون دانشجویی مرکز در شصت و ششمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور

 این نشست که روز دوشنبه مورخ ۹۹٫۵٫۶ بصورت مجازی با حضور دکتر غلامی وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت، دکتر صدیقی رییس سازمان اموردانشجویان، دکتر مطیعی رییس صندوق رفاه و معاونان دانشجویی دانشگاه ها بصورت مجازی برگزار شد و مسایل مختلف حوزه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. دکتر میثم عابدین پور معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر در خصوص این نشست اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود (کرونا)، شیوه های مطلوب آغاز نیمسال تحصیلی آتی با توجه به لزوم رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی، تعامل حوزه های معاونت آموزشی و دانشجویی، برنامه ریزی های لازم جهت استفاده از سراهای دانشجویی و سلف سرویس های دانشجویان مطرح و بررسی شد. عابدین پور افزود: سامانه مهمانی سازمان امور دانشجویان ویژه دروس عملی از روز جاری (۹۹٫۵٫۶) به مدت ۱۰ روز فعال است و کلیه دانشجویان می توانند درخواست مهمانی دروس عملی را در دانشگاه های محل سکونت خود ثبت نماید. همچنین دانشجویان گرامی می توانند جهت نیاز به مشاوره در شرایط کرونا و خودیاری سلامت روان از اپلیکیشن "حال خوب من" مربوط به دفتر مشاوره سلامت سازمان امور دانشجویان استفاده نمایند. این نشست سراسری از ساعت 07:30 آغاز و تا ساعت 13:15 بطول انجامید.

دسته مطلب: