برگزاری آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۹ با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی در مرکز آموزش عالی کاشمر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته صبح جمعه 14 شهریور  با حضور 258 نفر داوطلب در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی که  از این تعداد 108 نفر خانم و 150 نفر آقا بودند و 134 داوطلب در آزمون کارشناسی ناپیوسته نیز با یکدیگر به رقابت می پردازند که 44 نفر از آنان را خانمها و 90 نفر را آقایان تشکیل می دادند در حوزه اصلی این آزمون در مرکز آموزش عالی کاشمر و حوزه فرعی در جهاد دانشگاهی برگزار شد.اهدای ماسک و پد الکلی به داوطلبان، گندزدائی و ضدعفونی کردن تمامی ساختمان‌های محل برگزاری آزمون، ‏جانمایی ورودی داوطلبان به سالن آزمون با رعایت فاصله اجتماعی، نصب بنرهای بهداشتی در سالن‌های ‏برگزاری آزمون، وجود ماسک و مواد ضدعفونی در طول آزمون جهت استفاده داوطلبان، استفاده عوامل اجرایی ‏آزمون از ماسک، دستکش، شیلد و .. ، استقرار پزشک و پرستار در طول آزمون و بررسی رعایت مسائل بهداشتی ‏محیط آزمون توسط نمایندگان دانشگاه علوم‌پزشکی از جمله موارد مهم انجام شده در طول برگزاری آزمون در ‏فضای سالم و بهداشتی بود.‏

دسته مطلب: