برنامه ریزی لازم برای شروع سال تحصیلی جدید در مرکز آموزش عالی کاشمر انجام شده است

رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای شروع سال تحصیلی جدید در مرکز آموزش عالی کاشمر انجام شده است.

دکتر هادی معماریان در گفتگو با روابط عمومی و امور و بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: در حوزه آموزشی و پژوهشی در راستای تحقق شعار وزارت عتف مبنی بر "افزایش مهارت و اشتغال پذیری دانشجویان" برنامه هایی نظیر: ارتقای کیفیت آموزش؛ اهمیت ویژه به دروس عملی و کاربردی، برگزاری کارگاه های مهارت افزایی، سازماندهی اجرای کارآموزی و کارورزی، افزایش آموزش های آزاد دانشجویان در قالب فرابرنامه ای و یادگیری های غیررسمی؛ درنظر گرفته شده است که می تواند به ارتقای صلاحیت های دانشجو پس از فراغت از تحصیل و هنگام ورود به جرگه متقاضیان کار کمک موثری نماید.
دکتر معماریان اظهار نمود: در بخش دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی نیز تمهیدات و برنامه ریزی خوبی جهت ارائه خدمات بهتر به دانشجویان صورت گرفته است. ایشان بیان نمودند در خصوص طرح ایجاد رستوران مکمل، اسکان کلیه دانشجویان غیر بومی در سراهای دانشجویی، افزایش کیفیت تغذیه دانشجویان و اعطای تسهیلات صندوق رفاه به دانشجویان متقاضی برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است. همچنین در راستای عملی نمودن طرح پایش سلامت سازمان امور دانشجویان، طرح آمایش و تندرستی دانشجویان از ابتدای نیم سال تحصیلی جدید در مرکز آموزش عالی کاشمر اجرایی خواهد شد.
دکتر معماریان افزود: در حوزه فرهنگی و اجتماعی، دانشجویان در موازات فرا گرفتن دروس اصلی مربوط به گرایش خود، مهارت‌های فردی و اجتماعی نظیر: چگونگی برقراری ارتباطات و تعاملات موثر، تفکر انتقادی، کار گروهی و استفاده از اطلاعات را فرا خواهند گرفت. مهارت‌هایی که دارای اهمیت فراوانی بوده و قبل از ورود به بازار کسب و کار نیاز به آموزش دارند. وی در پایان اظهار داشت با لطف و عنایت خداوند متعال، همدلی و همیاری کلیه کارکنان حوزه های معاونت آموزش، پژوهشی و دانشجویی، اداری و مالی و فرهنگی با آمادگی کامل جهت ارایه خدمات مناسب به دانشجویان گرامی و تحقق برنامه های وزارت عتف به استقبال سال جدید تحصیلی خواهیم رفت.