ایسنا | مرکز نوآوری ترشیز باید به دنبال تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان باشد