امروز پنجشنبه 28 شهريور 1398

انجام تست ارزیابی ترکیبات بدن 42 ازمودنی در دانشگاه فردوسی مشهد

توسط مرکز ارزیابی تندرستی مرکز آموزش عالی کاشمر صورت گرفت
انجام تست ارزیابی ترکیبات بدن 42 ازمودنی در دانشگاه فردوسی مشهد
مسئول مرکز ارزیابی تندرستی مرکز آموزش عالی کاشمر از انجام تست ارزیابی ترکیبات بدن 42 آزمودنی دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، دکتر مازنی گفت: این اقدام مربوط به پایان نامه دو دانشجوی دوره دکترای تربیت بدنی ورزش است که طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جهت ارزیابی ترکیبات بدن 42 آزمودنی به وسیله دستگاه بادی آنالایزرمرکز آموزش عالی کاشمر در درسالن 22 بهمن دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت.
وی افزود:این دستگاه کلیه ترکیبات داخل بدن از جمله میزان آب بدن، حجم عضلات ،چربی زیرپوستی، مقاومت بدن در برابر بیماریها و واکنش پذیری بدن ، میزان املاح معدنی اعم از سدیم و پتاسیم و در نهایت برنامه کاهش یا افزایش وزن را برای آزمودنی ها ارائه می دهد.
وی اظهارداشت: این دستگاه ساخت کشور آلمان است و روایی آن بسیار بالا بوده به طوری که در مقالات متعددی از جمله دانشگاه هاروارد با این دستگاه مورد سنجش قرار گرفته است.
به گفته دکتر مازنی نحوه سنجش و اندازه گیری این دستگاه با استفاده از الکترودهایی است که در سطح پوست نصب می گردند و از طریق آب میان بافتی بدن، کلیه داده های مذکور مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند.
وی افزود: با نوبت دهی به مراجعین، سنجش ترکیبات بدن توسط این دستگاه که در مرکز تندرستی مرکز آموزش عالی کاشمر قرار دارد؛ انجام می شود.
گفتنی است؛ در خراسان رضوی تنها مرکز تندرستی مرکز آموزش عالی کاشمر است که مجهز به دستگاه بادی آنالایزر است.

دومین مرحله تست گیری (۴۰ نفر آزمودنی) توسط دستگاه بادی آنالایزر مرکز آموزش عالی کاشمر در دانشگاه فردوسی مشهد
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ سالن ۲۲ بهمن