امروز شنبه 25 فروردين 1403

برگزاری اردوی سرزمین موجهای آبی دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر بمناسبت روز دانشجو

بمناسبت گرامیداشت روز دانشجو اردوی سرزمین موجهای آبی مشهد مقدس با حضور بیش از 70 دانشجوی دختر و 27 دانشجوی پسر در روز چهارشنبه 16 آذر 1402 برگزار شد.

مرکز آموزش عالی کاشمر – تربیت بدنی و امور فوق برنامه