امروز شنبه 25 فروردين 1403

برگزاری مسابقات فوتبال دستی و دارت کارکنان مرکز آموزش عالی کاشمر بمناسبت گرامیداشت روز بسیج

مسابقات فوتبال دستی و دارت کارکنان مرکز آموزش عالی کاشمر بمناسبت گرامیداشت روز بسیج در روز یکشنبه 5 آذر 1402 برگزار شد، در این مسابقات که با استقبال پرشور کارکنان دانشگاه همراه بود، در مسابقات دارت در قسمت خواهران خانم ها خواجه، اکبری و سبحانی و در قسمت برادران آقایان فرهمند، رمضانی و سجادی بترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

مرکز آموزش عالی کاشمر – تربیت بدنی و امور فوق برنامه