امروز شنبه 25 فروردين 1403

فراخوان سی و یکمین جشنواره دانشجوی نمونه

فراخوان سی و یکمین جشنواره دانشجوی نمونه

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و شیوه نامه سال ۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاعات بیشتر در آدرس:  portal.saorg.ir