وزیر علوم حکم ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر را امضاء کرد

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که مهرماه سال گذشته دکتر امین حسینی را به سرپرست مرکز آموزش عالی کاشمر منصوب کرده بود، امروز بر اساس مصوبه جلسه ۵۴ مورخ هفدهم اردیبهشت ماه ١۴٠٢کمیته تعیین رؤسای دانشگاه ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم ریاست وی را برای چهار سال صادر کرد.
گفتنی است؛ امین حسینی ( زاده تایباد_۱۳۶۱) دکترای ریاضی محض، عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر با مرتبه دانشیاری است که مدیر آموزش و پژوهش و رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این مرکز را در کارنامه کاری خود دارد. وی همچنین بیش از ۵۰ مقاله علمی، پژوهشی در نشریات ملی و بین‌المللی به چاپ رسانده است.