مراسم درختکاری در مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد

همزمان با هفته درختکاری و با حضور سرپرست مرکز آموزش عالی کاشمر، معاونین امور پژوهشی و پشتیبانی و جمعی از مدیران، در محوطه مرکز آموزش عالی کاشمر چند اصله درخت کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر در حاشیه این مراسم مدیر گروه مهندسی آب این دانشگاه طی سخنانی هدف از برگزاری این برنامه را نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست برشمرد و نامگذاری پانزدهم اسفند به عنوان روز درختکاری را فرصتی مناسب برای توسعه فضای سبز و یادآوری اهمیت توجه به منابع طبیعی و محیط زیست، عنوان کرد.

دکتر سمیه گلدوی افزود: درختکاری، فعالیتی اثربخش در جهت حفاظت از محیط زیست و تضمین زندگی آیندگان محسوب می شود. به گفته او نهادینه شدن فرهنگ درختکاری و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت و جایگاه طبیعت ، راهگشای حفظ منابع طبیعی به عنوان گنجینه ملی است.

وی افزود: هر ساله در روز درختکاری، با کاشت درخت به استقبال بهار طبیعت می رویم که به همین مناسبت، طی مراسمیبا حضور مدیران دانشگاه، رئیس اداره منابع طبیعی و سمن‌های زیست محیطی منطقه ترشیز دهها اصله نهال در محوطه در محوطه دانشگاه (بخش گلخانه) به یاد شهید مدافع امنیت « حسن براتی» کاشته شد.