قابل توجه دانشجویانی که توانایی ارائه کلاس تحت عنوان حل تمرین دارند

قابل توجه دانشجویانی که توانایی ارائه کلاس تحت عنوان حل تمرین دارند:

برای پیشنهاد کلاس درسی و هماهنگی حداکثر تا 4 اسفند(چهارشنبه) به مدیر گروه کامپیوتر مراجعه فرمایید.

دروس پیشنهادی: مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها- برنامه سازی پیشرفته- طراحی الگوریتم ها- مدارهای منطقی- ساختمان داده ها- پایگاه داده

در تمامی دروس فوق پس از هماهنگی با مدیر گروه و استاد مربوط به درس درصورت تمایل دانشجویان درس، ساعت مشخصی برای حضور در کلاس حل تمرین دانشجویی مشخص خواهد شد

 

 

گروه کامپیوتر