امروز شنبه 25 فروردين 1403

تقدیر از پژوهشگر برتر مرکز آموزش عالی کاشمر( دانشگاه دولتی)

به گزارش روابط عمومی، به رسم هر سال آیین انتخاب پژوهشگر برتر مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد.

دکتر هادی دهقان معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز با ابراز خرسندی از عملکرد اعضا هیئت علمی بیان داشت با وجود موانع و دشواری های بسیار در امر تولید علم و در سالی که به نام (پژوهش و فناوری پیشران تولید علم و مهار تورم ) نام گرفته است، اعضا هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر توانسته اند در مجامع علمی خوش بدرخشند.

وی خاطر نشان کرد فعالیت های پژوهشی اعضا هیئت علمی در بازه زمانی آذر 1401 الی آذر 1402 ملاک ارزیابی و انتخاب پژوهشگر برتر سال 1402 قرار گرفته است.

گفتنی است آقای دکتر امین حسینی با کسب بالاترین امتیاز پژوهشی در بین اعضا هیات علمی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب و با اهدای لوح یادبودی از ایشان تقدیر به عمل آمد.