امروز شنبه 25 فروردين 1403

تحقق اهداف عالی دانشگاه و نظام اسلامی آرزوی هر بسیجی است.

رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: تحقق اهداف عالی دانشگاه و نظام اسلامی آرزوی هر بسیجی است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر دکتر امین حسینی در دیدار با مسئول بسیج ادارات و دانشجویان بسیجی طی سخنانی با بیان اینکه بسیج تفکر عظیمی است که در آن ارزش های نظام جمهوری اسلامی برای بسیجیان با اهمیت است؛ گفت: هدف بسیج تحقق تفکری است که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی و شیعه استوار است.
وی با اشاره به نقش های مورد انتظار بسیج دانشجویی گفت: با توجه به عرصه خاص فعالیت‌های دانشگاهی در کنار ضرورت توجه به شرایط علمی ـ پژوهشی دانشگاه‌، از بسیج دانشجویی انتظار می رود؛ نقش فرهنگی‌ و علمی‌ آن نسبت به سایر نقش‌ها پررنگ تر باشد.
دکتر حسینی اظهار داشت: اگرچه حوزه فعالیت بسیج در ابتدا محدود به جنگ بوده ولی پس از جنگ و بنا بر ضرورت کمک دهی به دولت ها، حوزه این فعالیت ها گسترش یافته و اینک در جبهه ها و عرصه های مختلف و متنوع علمی، فرهنگی، آبادانی وسازندگی و ... سهیم و تأثیرگذار است.
وی افزود: طبق منویات رهبری معظم برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و مهیا سازی فضای گفت و گو از اهم مسائل مورد توجه در حوزه بسیج دانشجویی است.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر با اشاره به اهمیت موضوع جهاد تبین افزود: در جهاد تبیین با بیان ساده، بسیاری از مسائل قابل حل است و لزومی به پیچیده سازی مسائل نیست.
گفتنی است در این دیدار فرماندهان پایگاه بسیج دانشجویی به بیان خواسته ها و انتظارات دانشجویان پرداختند.