امروز شنبه 25 فروردين 1403

برگزاری یلدای کتابخوانی در مرکز آموزش عالی کاشمر در آستانه شب یلدا

در آستانه شب یلدا صورت گرفت: یلدای کتابخوانی در مرکز آموزش عالی کاشمر در آستانه شب یلدا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر، دومین نشست کتابخوانی کارکنان مرکز آموزش عالی کاشمر در آستانه شب یلدا با عنوان یلدای کتابخوانی برگزار شد. در این نشست ماهانه که به همت کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی و با همکاری امور فرهنگی و اجتماعی و مرکز مشاوره آموزش عالی برگزار شد برنامه های مختلفی نظیر غزل خوانی حافظ، تقدیر از برندگان مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی اجرا شد. همچنین در این مراسم جناب آقای روحی به معرفی کتاب «پختستان» نوشته ادوین ابوت و ترجمه منوچهر انور پرداخت. نشست صمیمی کتابخوانی کارکنان مرکز آموزش عالی کاشمر به صورت ماهانه برنامه ریزی شده است که در هر نشست یکی از کارکنان یک کتاب را معرفی می کند.

Tags: