امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

برگزاری اردوی بهاری کوهپیمایی و طبیعت گردی دانشجویان دانشگاه دولتی کاشمر

واحد تربیت بدنی و امور فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر، اردویی در روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور ۴۷ دانشجوی دختر برگزار نمود و دانشجویان همراه مسئولین برگزاری اردو در ارتفاعات و کوههای شمال شهرستان طبیعت گردی و کوهپیمایی کردند.

مرکز آموزش عالی کاشمر - تربیت بدنی و امور فوق برنامه