انتصاب دکتر هادی دهقان سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز به عنوان‎ ‎نماینده ‏کمیسیون دائمی هیأت امنا در هیأت اجرایی منابع انسانی

طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه نیشابور و دبیر هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (نیشابور، ‏تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر)،‎ ‎آقای دکتر هادی دهقان، سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی ‏و دانشجویی مرکز، به عنوان‎ ‎نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنای موسسات آموزش عالی گناباد، تربت ‏جام و کاشمر در هیأت اجرایی منابع انسانی موسسات مذکور از تاریخ 1402/04/21 به مدت 4 سال، ‏منصوب گردید‎.‎
روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر، ضمن تبریک به ایشان، آرزوی موفقیت و سربلندی در امور محوله را ‏دارد.‏