امروز شنبه 25 فروردين 1403

حضور مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر در بیست و پنجمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور به میزبانی دانشگاه بجنورد

حضور مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر در بیست و پنجمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور به میزبانی دانشگاه بجنورد

بیست و پنجمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور، چهارشنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۲، با حضور دکتر علیرضا خادملو، دبیر منطقه ۹ ورزش کشور و نمایندگان ۱۷ دانشگاه در دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

دکتر مهدی ناظمی مسئول تربیت‌بدنی دانشگاه دولتی کاشمر در این گردهمایی حضور داشت و تنظیم تقویم مسابقات کسب سهمیه شانزدهمین المپیاد قهرمانی دانشجویان و ارائه گزارش ۶ ماهه ی ابتدای سال ۱۴۰۲ از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

مرکز آموزش عالی کاشمر - تربیت بدنی و امور فوق برنامه