امروز شنبه 25 فروردين 1403

حضور تیم کاراته دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات قهرمانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور

مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور به منظور کسب سهمیه شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور، به میزبانی دانشگاه دامغان ۲۲ لغایت ۲۴ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار گردید و دانشگاه دولتی کاشمر با دو ورزشکار در این مسابقات حضور یافت.

مرکز آموزش عالی کاشمر – تربیت بدنی و امور فوق برنامه