موافقت با ایجاد رشته علوم و مهندسی محیط زیست در مرکز آموزش عالی کاشمر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر، دکتر هادی دهقان سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در خصوص فرآیند اخذ مجوز این رشته تحصیلی اظهار داشت: شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در آخرین جلسه خود با پذیرش دانشجو توسط مرکز آموزش عالی کاشمر در  رشته تحصیلی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست برای مهرماه ۱۴۰۲ موافقت به عمل آورد.
سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه اضافه کرد: پس از پی‌گیری‌های مستمر ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر حسینی در طول یکسال گذشته بالاخره موفق به اخذ رشته‌ مذکور برای مرکز آموزش عالی کاشمر شدیم و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم با توجه به نیاز دانشجویان و پتانسیل منطقه، رشته‌های جدید را در دانشگاه راه‌اندازی کنیم.
عضو هیأت رئیسه مرکز آموزش عالی کاشمر با بیان اینکه اخذ رشته‌های جدید در دانشگاه، می‌تواند به توسعه و شکوفایی منطقه بخصوص در حوزه چالش های آب و ‌محیط زیست کمک کند، بیان داشت: اخذ رشته‌های جدید براساس تربیت نیروی انسانی و مزیت های نسبی منطقه ای صورت می گیرد.