شرح وظایف مسئول تربیت بدنی

 • سوق دهی فعالیت­های تربیت بدنی به سوی اهداف اختصاصی و کلان ورزش دانشگاه.
 • ترسیم اهداف کلی و راهبردهای تربیت بدنی دانشگاه در طی یک سال.
 • ارتباط مستمر با اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع.
 • دبیر شورای ورزش دانشگاه.
 • تلاش برای حسن اجرای بخشنامه ها و دستور العمل های مربوط به شغل مورد تصدی
 • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز
 • نظارت بر فعالیتهای سالن و اماکن ورزشی دانشگاه
 • مسئول بخش ورزش قهرماني و نظارت بر عملكرد مربيان و تيم هاي دانشگاه.
 • مسئول بخش ورزش هاي همگاني.
 • رابط خبري حوزه تربيت بدني .
 • نظارت بر مركز تندرستي و مشاوره ورزشي
 • برنامه­ريزي كلاسهاي مختلف فوق برنامة ورزشی در رشته هاي فعال.
 • تدوین برنامه مسابقات ورزشی داخلی براساس برنامه تنظیمی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظارت بر مسابقات.
 •  تشکیل و تدارکات لازم جهت انتخاب تیم‌های ورزشی و اعزام تيمهاي ورزشي به مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
 • نظارت بر تمرین تیم‌های ورزشی دانشگاه
 • پیگیری در تأمین تجهیزات ورزشی مورد نیاز