امروز پنجشنبه 3 اسفند 1402

دکتر عصمت رشیدی - عضو هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی عصمت رشیدی
مرتبه علمی  استادیار
تحصیلات

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی– دانشگاه بیرجند
دکتری فیزیولوژی ورزشی - دانشگاه حکیم سبزواری

تلفن  051-55258801 داخلی 117
ایمیل smat_rashidi@yahoo.com
فایل پیوست: 
پیوستاندازه
PDF icon دانلود رزومه دکتر رشیدی502.66 کیلوبایت