حضور مسئول تربیت بدنی مرکز در بیست و سومین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 کشور

دکتر مهدی ناظمی مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر در بیست و سومین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 کشور حضور یافت.

بیست و سومین گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور، روز یک‌شنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، در مجتمع آموزش عالی تربت‌جام برگزار گردید. این نشست بزرگ، سالانه با محوریت گزارش فعالیت‌ها و برنامه محوری مسابقات دانشجویان و کارکنان با حضور دکتر قاسم‌نژاد معاون محترم اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان کشور، دکتر خادملو دبیر محترم ورزش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور، دکتر قاسمی بزدی رئیس مجتمع آموزش عالی تربت‌جام، امام جمعه محترم شهرستان، فرماندار محترم شهرستان و مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور از جمله دانشگاه‌های فردوسی مشهد، بیرجند، دامغان، شاهرود، بزرگمهر قائنات، حکیم سبزواری، نیشابور، کاشمر، اسفراین، تربت‌حیدریه، صنعتی قوچان، گناباد، صنعتی بیرجند و مجتمع آموزش عالی تربت‌جام، برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات مربوط به مسابقات و جشنواره های درون دانشگاهی، ارائه گزارش عملکرد فعالیت های تربیت بدنی دانشگاهها و تقویم برگزاری مسابقات اعضای هیئت علمی و کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه دکتر قاسم نژاد بر استفاده از سامانه سجاد و درج اطلاعات مربوط به رویدادها تاکید داشت.