تداخل درس ریاضی با برنامه سازی پیشرفته

قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر

باتوجه به اینکه درس ریاضی عمومی 2 با درس برنامه سازی پیشرفته گروه2   در روز شنبه ساعت 12-10 تداخل داشته است، ساعت درس ریاضی2  به  روز شنبه ساعت 18-16* تغییر یافت.

لذا خواهشمند است دانشجویان ذیل درس برنامه سازی پیشرفته را از گروه1 به گروه 2 تغییر دهند تا امکان  انتخاب  گروه1 برای دانشجویانی که به دلیل تداخل در سایر دروس انتخاب  گروه 2 برایشان امکانپذیر نمی باشد، بتوانند گروه 1 را انتخاب نمایند.

                                                                                                                 با تشکر- مدیرگروه مهندسی کامپیوتر

1-فرخنده شکرلب
2- مریم نثاری
3- فاطمه سام دلیری
4- فاطمه شبانی
5-مهدی بیدل
6- رسول غلامی
7- میلاد کریمی
8- آرمین یعقوبی