طرح پایش تندرستی و مشاوره ورزشی

طرح پایش تندرستی و مشاوره ورزشی، ویژه دانشجویان جدید الورود

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی جدید(1401) می­رساند که جهت تکمیل پرونده دانشجویی و پایش سلامتی خود باید در ساعات اداری تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ به مرکز تندرستی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است عواقب عدم مراجعه در تاریخ مشخص شده بر عهده خود دانشجو می­باشد.