ثبت نام رشته علوم ورزشی

تصویر کارشناس آموزش

اطلاعیه ثبت نام ورودی های جدید

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1397 در رشته نیمه متمرکز علوم ورزشی پذيرفته‌‌شده‌اند، بدين‌وسيله به اطلاع  كليه داوطلبان می رساند که، عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد و داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان مهرماه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان نیمه متمرکز قرار گرفته اند براساس بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور، قبولی مهرماه آنان لغو و به عبارتي مجاز به ادامه تحصیل در محل قبولي اولیه نمي‌باشند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

 

جدول برنامه زماني ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان :

ثبت نام از دانشجویان در روزهای شنبه 29 دی الی چهارشنبه 3بهمن بدون رعایت ترتیب الفبا می باشد.

زمان ثبت نام در روزهای اعلام شده فوق از ساعت 8 الی 14 می باشد.

آدرس: خراسان رضوی – کاشمر – بلوار سید مرتضی (ع) – مرکز آموزش عالی کاشمر

@ نکته مهم: لطفا از کلیه مدارک ثبت نامی(مدارک مدرسه) قبل از تحویل کپی تهیه نمایید. مدارک دریافتی (مدارک مدرسه) تا پایان تحصیل نزد دانشگاه بایگانی خواهد شد و به هیچ عنوان بازگردانده نخواهد شد. @

الف) مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام از پذيرفته شدگان:

هر يك از پذيرفته‌شدگان مي‌بايست حسب مورد مطابق جدول ذيل، مدارك لازم را براي ثبت‌نام در این مرکز تهيه و تحويل نمايند.

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

1-1

نظام‌ قديم ‌آموزش‌ متوسطه

- اصل ‌يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم.

- بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ ديپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل ديپلم مي‌بايست ‌با سه سال تحصيل‌ مندرج ‌در ليست‌ يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايد حداكثر تا پايان 97/06/31 باشد.

- عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم مندرج در فايل اطلاعات يكسان باشد.

1-2

- گواهي ‌تحصيلي ‌سال ‌ماقبل و 2 سال‌ ‌ماقبل ديپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصيل‌ با مهر و امضاي ‌مدير دبيرستان و يا‌ هنرستان با درج بخش ‌و شهرستان ‌سال ‌ماقبل ‌و 2 سال قبل از ديپلم.

1-3

- اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با قيد معدل كتبي ديپلم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

- رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌گزينش ‌صرفاً بر اساس ‌سوابق ‌تحصيلي‌ (معدل‌ كتبي)

2-1

نظام جديد آموزش‌ متوسطه

 

- اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي با مهر و امضاي مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي.

- تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 97/06/31 باشد.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

2-2

- اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ جديد با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.

2-3

- اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل ‌ديپلم‌ با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

2-4

- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي‌ فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك‌ از سال‌هاي 1384 به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

- نمرات دروس موثر در كارنامه، معدل كتبي ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا نظام قديم آموزش متوسطه براي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي و همچنين عنوان ديپلم و پيش‌دانشگاهي ارائه شده با اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام بايد يكسان باشد.

2-5

اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم‌تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) ازسال   1391با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

3

دانشجويان: اخراجي آموزشي و يا انصرافي مؤسسات آموزش عالي

- اصل فرم انصراف از تحصيل

-دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاريخ 96/12/20 لازم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند. (فرم شماره 3 – ص44 دفترچه شماره 1)

4

دارندگان مدرك‌: معادل‌كارداني‌

 

- اصل مدرك و يا گواهي دانش‌آموختگي در دوره‌ي معادل.

- در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 معاونت ‌آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل مي‌باشد. ضمنا قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغو خواهد شد.

5

دارندگان‌ مدرك كارداني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم).

 

- تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا تاريخ 97/06/31

6

‌دارندگان‌ مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

- پايان‌‌ طرح‌ نيروي ‌انساني‌ تاريخ 97/06/31 (فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گروه آموزش پزشكي) پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي تحصيلي نيمسال ‌اول ‌و يا 97/11/30 براي ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي ‌نيمسال‌ دوم باشد.

7

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

- اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك‌ كارداني‌ پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي، دانشگاه جامع‌ علمي – كاربردي و يا دانشگاه آزاد اسلامي.

- اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

- مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش‌دانشگاهي‌براي پذيرفته‌شدگان ملاك عمل‌وقابل‌قبول مي‌باشد‌.

- با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا 97/06/31

- شرط معدل براي ثبت‌نام ملاك نمي‌باشد.

 

- بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ سال تحصيلي اول، دوم و سوم ‌مي‌بايست با سه‌‌سال ذكر شده درليست يكسان‌باشد.

- بررسي معدل كتبي ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه براي پذيرفته‌‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي. ديپلمه‌هاي‌فني مشمول سوابق نمي‌شوند.

8

كارمندان دولت

- اصل‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه ‌ياموافقت‌رسمي‌وبدون ‌قيدوشرط.

-------------------------------------

9

گواهي اشتغال

- تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور.

-------------------------------------

10

كاركنان ‌رسمي ‌وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته‌شده در ‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌‌ نوبت‌دوم (شبانه)

- اصل‌ حكم ‌استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

-------------------------------------

11

كاركنان دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي پذيرفته‌ شده در ‌‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌ نوبت‌ دوم(شبانه)

- اصل‌ گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل 3 سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي.

-------------------------------------

12

بهياران پذيرفته ‌شده

در رشته‌ پرستاري

- معرفي‌نامه‌ مبني بر داشتن ‌3 ‌سال ‌خدمت، ‌اعم از دولتي ‌يا‌ غيردولتي ‌به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.

- ارائه مدرك ديپلم كامل متوسطه بهياري نظام قديم يا ديپلم بهياري نظام جديد‌ ‌به ‌همراه مدرك‌ پيش‌دانشگاهي (كه تاريخ اخذ آن حداكثر تا 96/06/31 ‌باشد).

- رشته تحصيلي قبولي: پرستاري.

13

سهميه مناطق محروم

كدرشته‌هاي مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته تحصيلي:

- علوم‌ رياضي ‌و فني (صفحات 55 و 56)

- علوم‌ تجربي (صفحه 70)

- علوم انساني (صفحات 32 و 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان‌هاي‌خارجي (صفحات 35 و 36)‌

- پذيرفته شده مي‌بايست حسب مورد و با توجه به كد قبولي بومي يكي از استان‌هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان،‌ كردستان، كرمانشاه، ‌كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (شماره 2)‌ باشد.

14

سهميه داوطلبان شهرستان‌هاي:

اسلام‌آباد غرب، پاوه، ثلاث باباجاني، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيلانغرب و همچنين بخش‌هاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه در استان (استان كرمانشاه)

كدرشته‌هاي مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته تحصيلي:

- علوم رياضي و فني (صفحه 57)

- علوم تجربي (صفحه 71)

- علوم انساني (صفحه 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان‌هاي خارجي (‌صفحه 36)‌

- بومي يكي از بخش‌هاي شهرستان‌هاي ذيربط.

- محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم و يا سوم و يا ‌پيش‌دانشگاهي در يكي ‌از بخش‌ها و يا شهرستان‌هاي ذيربط ‌باشد.

- تاييديه از سوي فرمانداري.

15

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضيحات بند «د» صفحه 4 دفترچه راهنماي انتخاب رشته

- ملاك بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي.

16

سهميه داوطلبان شهرستان‌هاي جنوب استان كرمان (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضيحات بند «ب» صفحه 3 دفترچه راهنماي انتخاب رشته

- ملاك بومي بودن: ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر و همچنين محل تولد در يكي از شهرهاي مذكور

17

سهميه 30% دانشجوي بومي از محل اصلاح قانون عدالت آموزشي، مصوبه سال 1392 مجلس‌محترم‌ شوراي‌ اسلامي

- ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل قبولي  در رشته‌هاي تحصيلي مندرج در صفحات 60 تا 69 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي

- تعهد خدمت بصورت محضري مبني بر 3 برابر طول مدت تحصيلي از پذيرفته شده اخذ خواهد شد.

18

كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان‌

- اصل شناسنامه بدون کپی

-------------------------------------

19

- اصل كارت ملي بدون کپی

-------------------------------------

20

------------------------------------

-------------------------------------

22

-------------------------------------

- بايد واجد شرايط‌ عمومي ‌قيد شده ‌در دفترچه راهنماي و ثبت‌نام شركت در آزمون (شماره 1) باشند.

23

كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان (برادران)

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه.

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (برادران) ا توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك) 

 تبصره 1: دانشجویانی که مشمول معافیت تحصیلی می شوند، زمان مراجعه و ثبت نام در دانشگاه باید نامه درخواست معافیت تحصیلی را از دانشگاه تحویل و به پلیس+10 مراجعه و جواب آن را به آموزش تحویل دهند، در غیر این صورت ثبت نام آنها موقت خواهد بود.

 تبصره 2: مطابق آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی باید درخواست خود را فقط در شهری که مشغول به تحصیل هستند، تحویل نمایند.

 تبصره3 : اصل برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت برای مشمولین

 تبصره4 :   اصل کارت معافیت دائم و یا پایان خدمت

 تبصره 5 : پذیرفته شدگانی  که در حال خدمت می باشند حتما می بایست اصل برگه مرخصی تایید شده توسط یگان محل خدمت را همراه داشته باشند.

24

كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان‌ - عکس

خواهران: 7 قطعه عکس4*3 تمام رخ که در سال جاری تهیه شده باشد. (عکس خانم ها با حجاب کامل و بدون آرایش تهیه شود.)

برادران: 9 قطعه عکس4*3 تمام رخ که در سال جاری تهیه شده باشد.

تبصره1 : (تمام عکس ها پشت نویسی شود، نام و نام خانوادگی و رشته قبولی نوشته شود.)

تبصره2 : تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه باشد.

25

کارنامه سال اول و دوم دبیرستان

اصل کارنامه سال اول و دوم دبیرستان + 2 برگ کپی

26

اصل مدارک سال سوم دبیرستان

اصل مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید یا گواهی موقت اتمام دوره متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک (+ دو برگ کپی)

27

اصل مدارک سال سوم دبیرستان

اصل کارنامه(ریز نمرات) تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید در هر یک از سال های 1384 به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش(+ دو برگ کپی)

28

اصل مدارک پیش دانشگاهی

اصل مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت اتمام دوره متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک(+ دو برگ کپی)

29

اصل مدارک پیش دانشگاهی

اصل کارنامه(ریز نمرات) دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضای مدیر دبیرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک(+ دو برگ کپی)

30

اصل مدارک کاردانی

اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني ( حداكثر تا تاريخ 31/6/97) (+ دو برگ کپی)

31

تاییدیه تحصیلی

طبق دستورالعمل ثبت نامی سازمان سنجش تمامی پذیرفته شد گان باید همراه با کپی گواهی پیش دانشگاهی به پست بانک ها مراجعه و تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه تحویل نمایند.

تبصره1: کلیه پذیرفته شدگان باید در دفاتر پست و هنگام تکمیل فرم نام رشته و نام کامل دانشگاه (مرکز آموزش عالی کاشمر) را قید نمایند.

 (آدرس: خراسان رضوی – کاشمر – بلوار سید مرتضی (ع))           کد پستی: 9671989851

32

دانشجویانی که قبلا دانشجو بوده اند

پذیرفته شدگانی که قبلا دانشجوی سایر دانشگاهها بوده اند، باید زمان ثبت نام کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل ارائه نمایند.

تبصره1: دانشجویانی که از دانشگاه قبلی انصراف داده اند نیازی به ارائه کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل نمی باشد و فقط فرم شماره 3 از دفترچه شماره یک ثبت نام سازمان سنجش را که توسط دانشگاه قبلی تکمیل شده همراه داشته باشند.

تبصره2 : دانشجویانی که از دانشگاه قبلی انصراف نداده و مدارک تحصیلی آنها در آن دانشگاه می باشد زمان ثبت نام باید نامه درخواست مدارک را از دانشگاه قبولی جدید دریافت و به دانشگاه قبلی مراجعه نمایند.

33

انتخاب واحد ترم یک

انتخاب واحد ترم یک توسط دانشگاه انجام می شود.

34

جلسه توجیهی (حضور الزامی)

بمنظور آشنایی بیشتر دانشجویان جلسه توجیهی برگزار و تمامی آیین نامه های دوران چهار ساله تحصیل بررسی می گردد.

تبصره1 : زمان این جلسه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

تبصره2 : حضور در این جلسه اجباری بوده و مسولیت کلیه مشکلات عدم رعایت قوانین دانشگاه به عهده شخص دانشجو می باشد.

35

دانشجویان دانشگاه قبلی

دانشجویان اخراجی و انصرافی فرم مربوطه را که در دفترچه کنکور تکمیل و ممهور به مهر و امضای محل تحصیل قبلی می باشد را به همراه داشته باشند.

36

کارمندان دولت

کارمندان دولت اصل حکم مرخصی سالانه بدون قید و شرط را بهمراه داشته باشند.

37

عدم بازگشت اصل مدارک دبیرستان

پذیرفته شدگان محترم توجه داشته باشند که در زمان ثبت نام مدارک تحصیلی بندهای فوق توسط دانشگاه دریافت و تا پایان تحصیل تحویل دانشگاه خواهد بود. در صورت نیاز لطفا قبل از مراجعه به مرکز کپی تهیه نمایید.

38

دروس تطبیقی دانشگاه قبلی

دانشجویانی که قبلا دانشجو بوده و متقاضی تطبیق دروس هستند(فقط دانشگاه های دولتی) تا 15 مهر ماه فرصت دارند با مراجعه به آموزش نامه درخواست کارنامه را از دانشگاه قبلی دریافت نمایند.

تطبیق دروس دانشگاه قبلی فقط در ترم اول امکان پذیر خواهد بود.

 

توضيحات و نكاتي در خصوص رديف‌هاي جدول فوق:

- رديف 2:

* با توجه به بخشنامه شماره 460/221446 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم ‌مركز سنجش آموزش‌ و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير گواهي پيش‌دانشگاهي خود به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.

- رديف 3:

دانشجويان‌ اخراجي‌ آموزشي‌ موضوع‌ آيين‌نامه‌ آموزشي‌ و همچنين‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كارداني (اعم از كارداني ‌عمومي‌ و يا كارداني‌) را اخذ نموده‌اند نيز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجويان‌ انصرافي‌ پس‌ از تسويه‌ حساب‌ كامل‌ با مؤسسه‌ ذيربط و همچنين‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجويان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ ذيربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظيفه‌ (براي‌ برادران‌) هيچ محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولي اعلام شده را دارا مي‌باشند. بديهي‌ است‌ اين دسته‌ از داوطلبان‌ مي‌توانند كليه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصيلات‌ خود به‌ صورت‌ يكجا به‌ انجام‌ برسانند.

- رديف‌هاي 4 الي 7:

1- فارغ‌التحصيلان و يا ‌هريك از دارندگان ‌مدرك ‌كارداني‌‍ (فوق‌ديپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني‌‌وحرفه‌اي، دانشگاه جامع‌علمي-كاربردي و يا دانشگاه آزاداسلامي كه حداكثر تا تاريخ 97/06/31 فارغ‌التحصيل شده‌اند:

الف) رشته تحصيلي آنها مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت ‌بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكي‌ و يا ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامي ‌باشد.

ب) رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد.

ج) در مهلت تعيين شده بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شده‌اند.

در صورت قبولي در رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط و در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره‌ كارداني در دوره ‌بالاتر به نحوي‌ كه حداكثر طول‌ مدت‌ تحصيل آنها از كارداني به مقطع بالاتر 2 سال‌ كمتر از طول‌‌ مدت تحصيل طبق ‌ضوابط‌ وزارت‌ متبوع ‌در همان دوره تحصيلي باشد، قبولي آنان از نظر نظام وظيفه بلامانع مي‌باشد. در غير اينصورت قبولي‌آنان لغو مي‌گردد.

 داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي دوره هاي روزانه درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 به منظور انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره روزانه نمي باشند و در صورت شركت در آزمون سراسري سال 1398، با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام منحصراً در رشته‌هاي مربوط به دوره‌هاي غيرروزانه پذيرش خواهند شد.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

شماره ثابت: 05155258804 داخلی 1

شماره همراه: 09375809542