امروز شنبه 25 فروردين 1403

شصت و دومین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با شعار "حکمت، دانایی، آموزش نیاز محور و اشتغال آفرین" در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

شصت و دومین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با شعار "حکمت، دانایی، آموزش نیاز محور و اشتغال آفرین" در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

 آمایش آموزش عالی، گسترش هدفمند آموزش عالی، پذیرش استاد محور استعدادهای درخشان، تدوین برنامه های درسی مبتنی بر تقویت توان مهارتی و اشتغال پذیری دانشجویان، حکمرانی آموزش عالی غیردولتی، دیپلماسی آموزشی، بورسیه تحصیلی، کمیسیون های مواردخاص، سرآمدی آموزشی و دانشگاه حکمت بنیان و کارگروهای استانی آموزش عالی، آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر و ماموریت گرایی از جمله موارد مطروحه در این اجلاس بود. دکتر هادی دهقان معاون آموزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در این نشست حضور داشتند.