جلسه آئین ثبت نام دانشجویان نو ورود مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار گردید

جلسه آئین ثبت نام دانشجویان نو ورود مرکز آموزش عالی کاشمر روز سه شنبه 18 مهرماه 1402 در دفتر ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، در این جلسه دکتر حسینی، رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید از ثبت نام دانشجویان نو ورود به صورت غیر حضوری و الکترونیکی (از تاریخ سه شنبه 18 مهرماه الی جمعه 21 مهر ماه) و حضوری (از تاریخ شنبه 22 مهرماه الی دوشنبه 24 مهر ماه) خبر داد.

دکتر حسینی خاطر نشان کرد ثبت نام و معرفی دانشجویان برای اسکان در خوابگاه ها از روز شنبه 22 مهرماه الی دوشنبه 24 مهرماه انجام خواهد شد.

ایشان تاکید کردند که به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به ثبت نام دانشجویان نو ورود، شایسته و البته بایسته است که تمامی افراد حاضر در این جلسه با همکاری حداکثری با یکدیگر، وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برسانند.

گفتنی است در این جلسه، اعضای ستاد ثبت نام پیشنهادهای مورد نظر خود را جهت هماهنگی کامل تر ارائه نمودند.