امروز شنبه 25 فروردين 1403

برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد دانشجویان

به همت مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی و امور فرهنگی مرکز آموزش عالی کاشمر، کارگاه پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان و آشنایی با انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و اجرای مسابقه نقاشی و کاریکاتور با حضور اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در کتابخانه مرکز برگزار شد.

در این کارگاه، سرهنگ بشیری با مشارکت دانشجویان و کارکنان و استفاده از نظرات آنها در مورد مواد مخدر، به معرفی و تشریح انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی پرداخت و اثرات مخرب هر یک را توضیح داد.

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر