امروز شنبه 25 فروردين 1403

برگزاری نشست هم اندیشی طرح کاشت یک میلیارد درخت "فرصت ها و چالش ها"

روز 19 اسفند تحت عنوان روز آموزش، پژوهش و فناوری در هفته منابع طبیعی نام گرفته است. به این مناسبت نشست هم اندیشی با محوریت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در دانشگاه برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر دهقان معاونت پژوهشی دانشگاه به توضیح وضعیت منطقه از نظر منابع آب ، وضعیت کشاورزی منطقه و روند کاهشی میزان آب های زیرزمینی منطقه در سالهای اخیر پرداختند. در ادامه جلسه خانم دکتر گلدوی به تشریح کامل طرح یک کاشت میلیارد درخت، اهداف و رویکردهای آن پرداختند. ایشان اظهار نمودند اجرای این طرح در هر منطقه باید متناسب با توان اکولوژیکی سرزمین باشد و از گونه‌های بومی هر منطقه برای اجرای طرح باید استفاده شود. اجرای این طرح متناسب با توان سرزمینی می تواند فرصت‌های قابل توجهی جهت احیا و ترمیم منابع طبیعی کشور در اختیار قرار دهد

این نشست با حضور اعضای هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه دولتی کاشمر، ریاست محترم اداره منابع طبیعی کاشمر (آقای مهندس روشنی) و کارشناسان اداره، موسس سمن محیط زیستی زادسرو ترشیز (خانم رئیس زاده)،دانشجویان و علاقمندان محیط زیست برگزار شد.