برگزاری مسابقات شطرنج و تک پرس دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر

در جشنواره ورزشهای همگانی بهاره، مسابقات شطرنج و پرس سینه دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر در روزهای 7 لغایت 10 خرداد 1402 برگزار شد.

در مسابقات پرس سینه که در محل سالن تندرستی و بدنسازی دانشگاه انجام شد، 16 ورزشکار پسر و 9 ورزشکار دختر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در بخش دختران الهه علیجانی و در بخش پسران مهدی خادمی، محمدرضا داوطلب و بنیامین غفاری نفرات برتر مسابقات بودند. در مسابقات شطرنج پسران نیز خشایار محرزی، عادل جهانتاب و امیر مقدم عارفی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

مرکز آموزش عالی کاشمر - تربیت بدنی و امور فوق برنامه