افتخار آفرینی دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی مرکز آموزش عالی کاشمر در آزمون ارشد 1400

رتبه های برتر گروه زبان انگلیسی مرکز آموزش عالی کاشمر در آزمون ارشد:

 

آقای مصطفی ضرغامی رتبه 6 کنکور ارشد، رشته زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

آقای امیر مسعود مسعودی، رتبه 8 کنکور ارشد، مترجمی دانشگاه اصفهان

 

خانم کیمیا دهقان رتبه 14 کنکور ارشد، رشته زبان‌شناسی دانشگاه شیراز

 

خانم فاطمه بلاغی اینالو رتبه 48 کنکور ارشد، رشته زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا تهران

 

خانم فاطمه نیکوی رزگی رتبه 72 کنکور ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

ضمن تشکر از تمامی اساتید گروه مترجمی زبان

این موفقیت بزرگ را که بی‌شک حاصل سخت‌کوشی این دانشجویان در سایه زحمات اساتید بوده است، صمیمانه تبریک می‌گوییم.

راهتان سبز

 

گروه مترجمی زبان انگلیسی مرکز آموزش عالی کاشمر