شروع کلاسهای مرکز از روز شنبه 29 شهریور

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند جهت مشاهده کلاسهای مجازی از هم اکنون می توانید به منوی سامانه آموزش مجازی در سایت دانشگاه مراجعه نمایید.
vu.kashmar.ac.ir

با توجه به شروع کلاسهای مرکز از روز شنبه 29 شهریور از دانشجویان مرکز درخواست می گردد با مراجعه به پرتال دانشجویی آخرین تغییرات (احتمالی)را در برنامه کلاسی مشاهده نمایند.

مطابق_قوانین_آموزشی دروسی که بعد از اتمام زمان انتخاب واحد دارای جمعیت دانشجویی کمتر از حد مجاز هستند به جز شرایط خاص حذف و یا ادغام و در برخی موارد دانشجو به شرط عدم تداخل به گروه های دیگر منتقل شده، همچنین دانشجویان دارای تخلف عدم رعایت پیش نیازی و هم نیازی و تداخل کلاسی از دروس حذف که این دانشجویان باید جهت ترمیم انتخاب واحد در بازه حذف و اضافه به پرتال و در صورت نیاز به مدیر گروه مراجعه نمایند