دعوت به مراسم شورشیدایی

بدینوسیله از عموم فرهیختگان و علاقه مندان دعوت می شود در این مراسم شرکت نمایند. ضمناَ مراسم افتتاحیه امروز سه شنبه 97/12/07 ساعت 18.30 در محل سالن امامزاده سید حمزه خواهد بود. "حضور برای عموم آزاد است" امورفرهنگی و اجتماعی -مرکز آموزش عالی کاشمر