ثبت اطلاعات واکسیناسیون دانشجویان

از دانشجویان عزیز تقاضا می شود با توجه به ضرورت امر و ارسال اطلاعات به وزارت حداکتر تا تاریخ 5 بهمن با مراجعه به پرتال دانشجویی اطلاعات کارت واکسن خود را تکمیل نمایند. در غیر اینصورت پرتال دانشجویان مسدود می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی(آقای دکتر مازنی) داخلی111 تماس بگیرید.

دسته مطلب: