تسلیت شهادت امام همام ، امام علی النقی الهادی (ع)

 

التواضع اَن تعطی الناس ما تُحِبُّ ان تُعطاهُ؛ (الکافی، ج2، ص124)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو همانگونه رفتارکنند.

شهادت امام همام ، امام علی النقی الهادی (ع) به پیشگاه مقدس امام زمان و تمامی شیعیان تسلیت باد.

" امور فرهنگی _ اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر"